Μενού Κλείσιμο

Πολιτική Απορρήτου & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας και την άρτια εμπειρία σας στον ιστότοπο.

Δέν μεταβιβάζονται σε τρίτους και παραμένουν στην εταιρία μας μόνο για την μεταξύ μας επικοινωνία.

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε άμεσα , στο Τηλέφωνο : 210.32.24.372

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, να επιλέξετε ελεύθερα μέσα από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα τα Εμπορεύματα της αρεσκείας σας και να τα τοποθετήσετε στο καλάθι αγορών σας. Κατόπιν, κάθε φορά μετά την ολοκλήρωση των αγορών σας, ακολουθώντας τα “βήματα” που σας υποδεικνύονται κάθε φορά θα προχωρήσετε στην αποστολή του αιτήματός σας για παραγγελία προς την Εταιρεία συμπληρώνοντας όλα τα προσωπικά σας στοιχεία που σας ζητούνται στην αντίστοιχη φόρμα εγγραφής, εάν εγγράφεσθε για πρώτη φορά, ή θα εισάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας για κάθε επόμενη αγορά σας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία θα σας δίδεται η σχετική δυνατότητα ηλεκτρονικά κάθε φορά από το πεδίο ο “Ο Λογαριασμός μου” κατά το στάδιο ολοκλήρωσης των αγορών σας.

Για τυχόν σφάλματα κατά τον ηλεκτρονικό χειρισμό πριν την ανάθεση της παραγγελίας σας στην Εταιρεία, θα σας παρέχετε δυνατότητα επισήμανσης αυτών και διόρθωσής τους με απευθείας επικοινωνία σας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας στο e-mail: info@sofronasbags.gr

________________

PRIVACY-GDPR

Privacy Policy & Gdpr

Your personal data will be used to process your order and your perfect experience on the site.

They are not transferred to third parties and remain in our company only for communication between us.

You can at any time ask us to delete them immediately, at Telephone: 210.32.24.372

You can navigate in our Online Store, freely choose through the Online Store the Goods of your choice and place them in your shopping cart. Then, each time after the completion of your purchases, following the “steps” indicated to you each time you will proceed to send your request for order to the Company by filling in all your personal information requested in the respective registration form, if you register for for the first time, or you will enter your password for each of your next purchases in the Online Store.

In case you wish to modify your personal information, you will be given the relevant opportunity electronically each time from the field “My Account” during the stage of completion of your purchases.

For any errors during the electronic handling before the assignment of your order to the Company, you will provide the possibility of marking them and correcting them by contacting the Customer Service Department of the Company at e-mail: info@sofronasbags.gr